Civil szervezetek

Település:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyírbátor


Civil szervezetek


Nyírbátor civil szervezetek

 

 

A Kör Egyesület

(szociális)

4300 Nyírbátor, Ifjúság út 13.
képviselő: Kovács Róbert
Észak-alföldi régió területén az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, gyermekvédelmi gondoskodásban élő, hátrányos helyzetű roma illetőleg nem roma fiatalok megsegítése. Hátrányos helyzetű fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez szükséges kézműves jellegű foglalkozások szervezése, az így létrejött termékek jelképes áron történő étékesítésében való segítség. Információs szolgáltatás pályázati lehetőségek illetőleg diákmunkák területén. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Alternatív Kultúrális Társulás

(kulturális)

Nyírbátor, Szabadság u.6.
képviselő: Bischoff Henrik

Arany Sárkány Focisuli Nyírbátor Sportegyesület

(sport)

4300 Nyírbátor, Sport utca 4-6.
képviselő: Csonka Gábor
sport,- és szabadidőtevékenység

BALKÁNY FANATIK Motoros Egyesület

(sport,oktatási)

4300 Nyírbátor, Debreceni utca 67.
képviselő: Benke Zsolt
A motorsport népszerűsítése, megismertetése. A motorsport szabályainak ismertté tételével a fiatalok közlekedési szokásainak, vezetési kultúrájának helyes irányú befolyásolása. Sportolási lehetőség biztosítása a motorsport iránt érdeklődők részére. Szabadidős programok szervezése. Továbbá nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sporttevékenység

Báthori István Nyugdíjas Klub

(egyéb)

4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 3.
képviselő: Kovácsné Posta Enikő
A nyugdíjasok, illetve az időskorúak emberi, állampolgári jogainak védelme, társadalmi és anyagi jogainak érvényre juttatása, érdekeinek képviselete, életminőségének javítása, és egyéb, az alapszabály szerint

BÁTHORI ISTVÁN Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

4300 Nyírbátor, Esze Tamás út 2.
képviselő: Dr. Marozsán Károly
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a természetvédelemre, a fegyver és lőszertartására, valamint használattára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával tagjai számára kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson

Báthory István Múzeum Baráti Kör

(kulturális,egyéb)

4300 Nyírbátor, Károlyi utca 21.
képviselő: Lórántné Hudák Katalin
Nyírbátor város és vonzáskörzete történelmi és kulturális örökségének feltárása, s bemutatása, hagyományainak ápolása. A helyi lakosság történet-etnikai tudatának elmélyítése, formálása>>

Báthory István Rendőr Szakszervezet

(érdekképviselet,egyéb)

4300 Nyírbátor, Bocskai utca 2-4.
képviselő: Gönczöl Mihály elnök
A rendőrség állományába tartozó tagjainak érdekvédelme, képviselete és egyéb az alapszabály szerint

"Báthory István" Diák Sportegyesület

(sport,kulturális)

4300 Nyírbátor, Ifjúság út 2.
képviselő: Csapos Zsolt, Horváth Gáborné, Rácz Tiborné
sport, kulturális, egyéb az alapszabály szerint

Bátor Körrnyezetvédők Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4300 Nyírbátor, Árpád út 97.
képviselő: Tóthné Nagy Éva
Környezetvédelem, természetvédelem, szabadidős tevékenységek, programok szervezése. Egészséges életmód, közösségi nevelés. Különböző tevékenységi formák és tanulási folyamatok kialakítása. Szakmai tanácsadások

Bátori Iskolaszövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

Nyírbátor, Édesanyák u. 7.
képviselő: Tóth Jenő

Bátori Labdarúgók Baráti Köre Nyírbátor

(sport)

Nyírbátor,
képviselő: Szabó Ferenc

Bátori Nőegylet Egyesület

(kulturális)

4300 Nyírbátor, Dezső utca 1.
képviselő: Csatári Balázsné
A rászoruló idős emberek, ártatlan gyermekek, kallódó fiatalok segítése, támogatása minden eszközzel. Kulturális rendezvények, ünnepségek szervezése, ezeken való részvétel, kapcsolatteremtés a város lakosságával, továbbá a kapcsolatok ápolása Nyírbátor testvérvárosa, Szilágysomlyó Nőegyletével. Az emberek hitbéli érzelmének erősítése, lelki egyensúlyának megteremtéséhez való segítségnyújtás

Bátori Tenisz Egyesület

(sport)

4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zs. út 88.
képviselő: Nagy István
tenisz, sport

Bátoriak Baráti Köre Civil Összefogás Kulturális Sport és Hagyományőrző Nonprofit Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

4300 Nyírbátor, Szentvér út 15.
képviselő: Virágné Pancsák Mária
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és egyéb az alapszabályban meghatározott

"Bethlen Gábor Szakképző Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4300 Nyírbátor, Füveskert utca 9.
képviselő: Kissné Szalontai Judit elnök
Tanulók, pedagógusok és dolgozók anyagi támogatása

Diák Női Kézélabda Klub Nyírbátor

()

Nyírbátor,
képviselő: dr.Fekete Erzséber

ÉDEN Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

4300 Nyírbátor, Debreceni utca 59.
képviselő: Szarka Gyögy
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a természetvédelemre, a fegyver és lőszertartására, valamint használattára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával tagjai számára kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson

EDISON Rádió Club

(természetvédelem,egyéb)

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
képviselő: Molnár Gábor
természettudományi tevékenység, és egyéb az alapszabály szerint

"EGÉSZSÉGÜNKÉRT" Alapítvány

(környezetvédelmi)

Nyírbátor, Füveskert u. 8.
képviselő: Kenézi Miklós

Egyenlő Esélyért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4300 Nyírbátor, Kert utca 9.
képviselő: Széplaki Imréné
Sérült gyermekek megsegítése, nevelés, oktatás napközis otthon keretében, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, kulturális tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatás

Éltes Diáksport Egyesület

(sport)

Nyírbátor, Debreceni u.67.
képviselő: Gyenes Mihály .

Éltes Diáksport Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

4300 Nyírbátor, Debreceni utca 67.
képviselő: Popovics József
A fiatalok egészséges fejlődésének elősegítése, mozgásgazdag életmódra nevelése, rendszeres testedzés biztosítása, sportolási kultúra kialakítása. A hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok sportolási és versenyzési lehetőségeinek biztosítása. A tanulásban akadályozott és az értelmileg akadályozott tanulók sportolási lehetőségeinek kiemelten való kezelése. Tehetséggondozás, utánpótlás nevelés. A határon túli gyerekekkel való kapcsolattartás, közös rendezvények, sportesemények szervezése

Értékvédő Alapítvány

(kulturális)

Nyírbátor, Zrínyi u. 47.
képviselő: Gubik László

ÉRTETEK Karitatív Egyesület

(oktatási,szociális)

4300 Nyírbátor, Pócsi út 94.
képviselő: Bartha Edina
Szociális tevékenység, tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, gyermek- és ifjúságvédelem. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. Ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint

FEDICS MIHÁLY Vadásztársaság

(sport)

4300 Nyírbátor, Árpád út
képviselő: Dr.Petis Mihály
Sporttevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint

Független Polgárok Egyesülete Nyírbátor

(egyéb)

Nyírbátor, Zrínyi u.25.
képviselő: Dr.Kovács Lajos

Függetlenek Nyírbátor Városért Egyesület

(egyéb)

Nyírbátor, Füveskert u.44.
képviselő: Szabó László

Gebe és Környéke Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

4300 Nyírbátor, Szentvér út 15
képviselő: Bákonyi Balázs József
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a természetvédelemre, a fegyver és lőszertartására, valamint használattára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával tagjai számára kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson

"Gyermekeink jövőjéért" Alapítvány Nyírbátor

(kulturális)

Nyírbátor, Zrínyi u.42.
képviselő: Gyermán László

"Gyermekeinkért-egy szebb világért" Alapít-vány

()

Nyírbátor, Fáy A.u.17.
képviselő: Barna Gábor, közhasznú szervezet

JÓZAN ELME Önsegítő Rehabilitációs és Érdek-védelmi Egyesület

(egészségügyi)

Nyírbátor,
képviselő: Dr.Viski László

"KELEMEN DIDÁK ALAPÍTVÁNY A NYÍRBÁTORI MINORITA TEMPLOM REKONSTRUKCIÓJÁÉRT"

(intézményi,egyéb)

4300 Nyírbátor, Károlyi utca 19.
képviselő: Miterli János
A Minorita templom teljes rekonstrukciója. A leéget torony toronysisakjának helyreállítása, harangok felállítása. A többszintes toronyépület kiállító-teremként való helyreállítása, hasznosítása. A világhírű oltárok megmentése. A kripta feltárása. A barokk kolostorudvar alkalmassá tétele nyári színházi darabok előadására. Külső-belső falfelületek felújítása

KELET-MAGYARORSZÁG FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT

(természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

4300 Nyírbátor, Zrínyi utca 47.
képviselő: Dr. Demeter Zsolt
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. Euroatlanti integráció elősegítése

Keleti Motoros Egyesület

(szociális)

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 8.
képviselő: Vígh Béla
A Keleti térség motorosainak összefogása, érdekeinek védelme, közös programok szervezése, az információáramlás elősegítése, szakmai, jogi tanácsadás, határon túli kapcsolatok kialakítása és azok ápolása, fiatal motorosok patronálása, közös programok, rendezvények szervezése, a motorosok érdekeinek ellátása, karitatív tevékenység, segítségnyújtás. Továbbá az egyesület alapszabályának 2.§-ban foglaltak szerint

LIONS CLUB Alapítvány

(egyéb)

4300 Nyírbátor, Kossuth út 38.
képviselő: Dr. Pusztaföldi Ágnes
Fogyatékos emberek támogatása, gyógykezelése. Gyógyászati segédeszközök beszerzése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint

Négyosztályos "Báthory" Alapítvány

(oktatási)

4300 Nyírbátor, Ifjúság út 2.
képviselő: Danyi Szilvia kuratórium tagja, Dr. Sztanojev Péter kuratórium tagja, Gégényné Tóth Éva kuratórium tagja, Hadházi Albert kuratórium tagja, Horváthné Makrai Ildikó kuratórium tagja, Juhász Ferencné kuratórium tagja, Kozma Lászlóné kuratórium elnöke, Nagy Zoltánné kuratórium tagja, Usztics Zoltán kuratórium tagja
A négy- illetve ötosztályos gimnáziumi oktatásban résztvevő tanulók és pedagógusok magas szintű tevékenységének ösztönzése, a kiemelkedő eredmények elismerése

Nyírbátor és Környéke Méhészek Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zsilinszky utca 61.
képviselő: Módis Péter
A Nyírbátorban és környékén élő, vagy Nyírbátorban és környékén méhészkedő méhészek összefogása, szakmai továbbképzése, méhegészségügyi hálózat újjászervezése, méhegészségügyi felelősök kiképzése, tanulmányutak szervezése, a méhészetet érintő hatósági- és egyéb érdekvédelmi ügyekben közreműködés az illetékesnél, méhészeti termékek és méhészeti felszerelések értékesítésének szervezése

Nyírbátor Körzeti Általános Ipartestület

(érdekképviselet)

Nyírbátor, Károlyi u.11.
képviselő: Fülöp Elekné .

Nyírbátor Város Közbiztonságáért Alapítvány

()

Nyírbátor, Szabadság tér 7.
képviselő: Tóth Zoltán

Nyírbátorért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 6.
képviselő: Dr. Demeter Zsolt, Kiss György
Minden olyan tevékenység és kezdeményezés erkölcsi és anyagi támogatása, mely Nyírbátor város és körzete jelenét és jövőjét szolgálja. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Környezetvédelem. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint

Nyírbátori Asztalitenisz Sportegyesület

(sport)

4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zs. utca 62.
képviselő: Csekő Sándor, Dr. Szarka György, Horváth Gábor
A helyi sportközösségek fejlesztése, ezen belül kiemelten az asztalitenisz sportág népszerűsítése, utánpótlás nevelése, versenyzési lehetőségek biztosítása Nyírbátorban

Nyírbátori BÁTHORY Sportklub Röplabda Szak-osztály Baráti Köre

(sport)

Nyírbátor,
képviselő: Lehoczki Péter Pál

Nyírbátori BÁTOR Mazsorett Egyesület

()

Nyírbátor, Fáy u 31.
képviselő: Márton József

Nyírbátori Cigányok Egyesülete

(egyéb)

Nyírbátor, József A.ut.35.
képviselő: Varga Sándor

Nyírbátori Football Club Sportegyesület

(sport,oktatási)

4300 Nyírbátor, Sport utca 4.
képviselő: Baracsi Balázs
A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, tagjai közös érdekeinek képviselete és védelme, sportesemények, versenyek, bajnokságok szervezése, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapszabályban foglaltak alapján

Nyírbátori Fúvószenei Egyesület

(kulturális)

Nyírbátor, Zrínyi u.4.2/50.
képviselő: Fazekas Mihály

Nyírbátori Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete

(érdekképviselet)

4300 Nyírbátor, Sport utca 15.
képviselő: Szabó László
A galamb és kisállattenyésztők társadalmi összefogása, célkitűzéseinek megvalósítása, szakmai ismeretek gyarapítása. Kisállattenyésztés elősegítése és népszerűsítése, a tenyésztői munka összefogása

Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

4300 Nyírbátor, Bocskai utca 2-4.
képviselő: Bücs János
Fenntartani és erősíteni tagjainak a Belügyminisztériumhoz, a Határőrséghez, a korábbi munkahelyhez fűződő kapcsolatait. Elősegíteni tagjainak közművelődési és szórakozási igényeinek kielégítését. Figyelemmel kísérni a tagok szociális, egészségügyi helyzetét, képviselni érdekeiket. Az idős betegek segítése. Együttműködés más nyugdíjas szervezetekkel. Rendszeres tájékoztatás a nyugdíjasokat érintő jogszabályok változtatásáról. Továbbá nyugdíjasok üdültetése

Nyírbátori Képzőművészeti Studió és AlkotóházAlapítvány

(kulturális)

Nyírbátor, Szentvér u.2.

képviselő: Dr.Bacsóka Pál

 

 

Nyírbátori Kistérség Jegyzőinek Egyesülete

(oktatási,egyéb)

4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 4.
képviselő: Illésné Dr. Karsai Krisztina
A szakmai érdekképviselet, a közigazgatási szakma és szaktudás fejlesztése, rendszeres szakmai fórumok megrendezése, szakmai vitanapok szervezése, szakmai tanácskozások, konferenciák szervezése, oktatási tevékenység, elméleti és gyakorlati szakemberek közötti együttműködés elősegítése, hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok elősegítése, közreműködik jogszabálytervezetek véleményezésében és kidolgozásában, továbbá az alapszabályban foglaltak szerint

Nyírbátori KYOKUS-HIN KARATE SE

(sport)

Nyírbátor, Édesanyák u.7.
képviselő: Karczub Miklós

Nyírbátori Labdarúgásért Alapítvány

(sport)

4300 Nyírbátor, Sport út 4.
képviselő: Vadon Józsefné
a futball szerepének, jelentőségének elmélyítése és egyéb az alapító okirat szerint

Nyírbátori LIONS KLUB

(kulturális)

4300 Nyírbátor, Kossuth út 38.
képviselő: Pocsainé dr. Sivadó Mária
kulturális tevékenység és egyéb az alapszabály XVI. fejezete szerint

Nyírbátori Lovas Egyesület

(sport)

4300 Nyírbátor, Zrinyi út 109.
képviselő: Geszterédi László
sporttevékenység és egyéb alapszabályban foglaltak szerint

Nyírbátori Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület

(sport,kulturális)

4300 Nyírbátor, Ipartelepi utca 13.
képviselő: Böszörményi Sándor elnök
Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével és egyéb az alapszabály szerint

NYÍRBÁTORI ÓVODASZÖVETSÉG

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

4300 Nyírbátor, Fáy út 19.
képviselő: Veres Jánosné a szövetség elnöke
A szövetség tagjainak szakmai érdekképviselete és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint

Nyírbátori Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
képviselő: Somogyi János
A bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés különösen vagyonvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, a kábítószerfogyasztás visszaszorítása, a közlekedés biztonsága, a katasztrófavédelem, környezetvédelem feladatainak megvalósításában való közreműködés. A lakókörzet biztonságának fenntartása, a polgárok személyi- és vagyonbiztonságának védelme, együttműködés kialakítása hasonló szervezetekkel

Nyírbátori "POLICE" Sport Egyesület

(sport)

4300 Nyírbátor, Debreceni utca 72.
képviselő: Knopf János
Az egészséges életmód segítése, Nyírbátor és térsége tömegsport tevékenységének támogatása, erőnléti fejlesztés segítése

Nyírbátori Postagalambsport Egyesület

(sport)

Nyírbátor, Szabadság tér 8.
képviselő: Kósa Béla

Nyírbátori Roma Összefogás Egyesület

(kulturális)

4300 Nyírbátor, Pócsi utca 58.
képviselő: Márton József elnök
kulturális tevékenység és egyéb az alapszabály szerint

NYÍRBÁTORI SAKK SPORT EGYESÜLET

(sport,oktatási)

4300 Nyírbátor, Vasvári Pál út 21.
képviselő: Tóth János az egyesület elnöke
A sakk sportág városi fejlesztése, versenyek szervezése, tehetségkutatás, a sakk mint sport és szabadidős tevékenység népszerűsítése

NYÍRBÁTORI SPORTTEHETSÉGEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

4300 Nyírbátor, Sport út 4.
képviselő: Szabó László
A sport által nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés sportolással, neveléssel. Természetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal a kapcsolatok szélesítése, és egyéb az alapító okirat szerint

Nyírbátori Terep- és Vadászíjász Sportegyesület

(sport)

4300 Nyírbátor, Gyulaji út 10.
képviselő: Oláh Zoltán
sport és egyéb az alapszabályban meghatározott

Nyírbátori Tinódi Kulturális Egyesület Vegyes Kórus

(kulturális)

4300 Nyírbátor, Szentvér út 4.
képviselő: Levendáné dr. Lengyel Valéria
A magyar és a nemzetközi zenekultúra terjesztése Nyírbátorban és vonzáskörzetében, a zenei hagyományok ápolása, továbbfejlesztése és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint

Nyírbátori Tinódi Kulturális EgyesületVegyes Kórus

(kulturális)

Nyírbátor, Szentvér út 7.
képviselő: Levendáné dr. Lengyel Valéria

Nyírbátori Városi Gazdakör

()

Nyírbátor, Kossuth u.52.
képviselő: Nagy István

Nyírbátrori Millenniumi Polgári Egyesület

(kulturális)

Nyírbátor, Szabadság tér 24.
képviselő: Báthori Gábor

Nyolcosztályos "APRÓD" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4300 Nyírbátor, Ifjúság út 2.
képviselő: Nyitrai Lászlóné
a gimnáziumi oktatásban résztvevő tanulók és pedagógusok kölcsönös magasszintű tevékenységének ösztönzése, a kiemelkedő eredmények folyamatos anyagi elismerése

Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete Nyírbátor

(kulturális,egyéb)

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 8-9.
képviselő: Kunságiné Figula Erzsébet
A nyugdíjasok, illetve az időskorúak emberi, állampolgári, társadalmi és anyagi jogainak érvényre juttatása, érdekeinek egyéni és kollektív védelme, valamint képviselete. Különös figyelmet fordít az idősek társadalmi megbecsülésének erősítésére, egészségvédelmére, kulturális igényeinek lehetőség szerinti kielégítésére, szociális helyzetük figyelemmel kisérésére

"ÖSSZEFOGÁS NYÍRBÁTOR FELEMELKEDÉSÉÉRT"EGYESÜLET

(kulturális)

Nyírbátor, Debreceni u.27.
képviselő: Biró Ferenc

"ÖTSZÍNVIRÁG" Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

4300 Nyírbátor, József A. út 7.
képviselő: Harcsa Ferencné
nevelés-oktatás, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, tehetséges gyerekek gondozása, táboroztatás és egyéb az alapítói okirat szerint

Póker Club 77 Egyesület

(sport)

4300 Nyírbátor, Pócsi utca 94.
képviselő: Balaton Zoltán
Tagjainak, illetve Nyírbátor és környéke lakói számára sport-, és szabadidőtevékenység kultúrált feltételeinek rendszeres, állandó és magas színvonalú biztosítása, ezzel kapcsolatos rendezvények, versenyek megszervezése, lebonyolítása. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint

Református Templom és Harangtorony Alapítvány

(egyéb)

4300 Nyírbátor, Egyház utca 1.
képviselő: Baranyai Gáborné született: Kun Anna, Báthori Gábor, Csiha-Szegedi István, Dr. Gaál Mihály, Dr. Szabó Géza
Nyírbátor Város Református Gyülekezete a templom és a harangtorony karbantartását, állagmegőrzését, a humán értékek közkincsé tételét, ápolását, mint nemzeti emlékhely megismertetését határozta el. A templomon és az egyházközségen keresztül élő kapcsolatokat akar fenntartani az Egyetemes magyarság különböző országokban és régiókban élő képviselőivel - a határainkon túl élőkkel és a református gyülekezeti közösségekkel, valamint más külföldi testvér kapcsolatok létesítése és fenntartása útján

Roma Polgárjogi Mozgalom Nyírbátori Városi Szervezete Egyesület

(szociális)

4300 Nyírbátor, Táncsics Mihály utca 41.
képviselő: Varga Sándor
Fellépni a romák egyenjogúságáért, emberi méltóságáért, a társadalmi szolidaritásért és méltó helyük kiküzdéséért az európai népek közösségében. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint

RÖP-PAPA Szövetkezeti Sportegyesület

(sport)

4300 Nyírbátor, Árpád utca
képviselő: Makrai Ferenc
sport és egyéb az alapszabály szerint

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fogtechnikus Ipartestület

(érdekképviselet)

4300 Nyírbátor, Ady út 10.
képviselő: Szarka István
tagjai nindennemű gazdasági, szakmai és emberbaráti érdekeinek felkarolása és szolgálata

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Népművelők Közhasznú Egyesülete

(kulturális)

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 8-9.
képviselő: Hegedűs Ágnes
tevékenységével hatékonyabbá tegye a népművelői munkát és képviselje a művelődés fejlődésének érdekeit, a népművelők szakmai érdekeinek érvényre juttatása, szakmai összejövetelek szervezése, fórumok rendezése, a közművelődés aktuális kérdéseinek megvitatása és szakmai álláspontok kialakítása és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint

"SZABOLCSI ÉLET" ALAPÍTVÁNY

(szociális)

Nyírbátor, Hunyadi út 10.
képviselő: . közhasznú, dr.Vass László

Szták Sándor Alapítvány

(oktatási)

4300 Nyírbátor, Ifjúság utca 2.
képviselő: Parragné Horváth Ilona
A gimnáziumi oktatásban résztvevő tanulók magas szintű tevékenységének ösztönzése, a kiemelkedő eredmények folyamatos elismerése. A hátrányos helyzetben lévő, ám tehetséges tanulók támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratának III. pontjában foglaltak szerint

TALÁN TEÁTRUM Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zsilinszky utca 62.
képviselő: Márton Zoltán
Anyagi támogatás biztosítása a Talán Teátrum tagjainak, a színház működéséhez szükséges kiadások finanszírozása: dologi kiadások, jogdíjak rendezése, eszközvásárlás, bér és bérjellegű kifizetések, kitüntetések, jutalmak, tiszteletdíjak, a színház munkájában részt vevők szociális támogatása, utazási és szállítási költségek. Továbbá nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, euroatlanti integráció elősegítése

TALENTUM Alapítvány

(oktatási,szociális)

4300 Nyírbátor, Zrínyi út 42.
képviselő: Márton József
A nyelvtanulás feltételeinek javítása, hátrányos helyzetű tanulók segítése, pedagógusok támogatása

TÉR-KAPCSOLAT Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4300 Nyírbátor, Pócsi utca 94.
képviselő: Máté Antal
Nyírbátor térségében elő, tanuló és dolgozó fiatalok, egyéb rétegek, csoportok társadalmi szocializációja, közösségi életének fejlesztése, tehetséggondozása, szociálisan rászorulók segítése. Továbbá a fiatalok társadalmi szocializációjának elősegítése érdekében ifjúsági klubmozgalom létrehozása, a klubmozgalom tárgyi-technikai feltételeinek megteremtése, képzések, programok szervezése. Segítségnyújtás az optimális munkahelyek kiválasztásában

Természetbarát Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

Nyírbátor, Debreceni u.67.
képviselő: Molnár János

Tinódi Sebestyén Alapítvány

(kulturális)

Nyírbátor, Árpád u.11.
képviselő: Szabolcsi Miklós

Továbbtanulás Alapítvány

()

Nyírbátor, Szabadság tér 7.
képviselő: Jánvári Tibor

Városi Kézilabda Klub

(sport,kulturális)

4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zs. utca 27.
képviselő: Szőke Ferenc
A városi kézilabda sportegyesület működtetése, országos bajnokságban való részvétel biztosítása, a város kézilabda hagyományainak ápolása

VASAS Horgászegyesület

(sport,természetvédelem)

4300 Nyírbátor, Sarkantyú utca 2.
képviselő: Dr. Bihari Károly
A tagság horgászérdekeinek képviselete és szervezése, a szabadidő kutúrált és hasznos eltöltése a természetben, halfogás sportszerű horgász eszközökkel és módszerekkel, aktív részvétel a természet- és környezetvédelmben, a vizek élővilágának megóvásában és gyarapításában, a horgászat és a horgászsport népszerűsítése

ZHUTIPE Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

4300 Nyírbátor, Kisszoros utca 11.

képviselő: Bajkó Attiláné
A kultúra fejlesztése, a helyi hagyományok és a kulturális örökség védelme. Továbbá az alapítvány segíti a szabadidő és tömegsportot, az egészségmegőrzést, az egészséges életmódra nevelést. A gyermekek tanulmányi erdményeinek elismerése, jutalmazása, szakköri foglakozások, sport és kulturális rendezvények támogatása. Kirándulások, táborozások támogatása. A hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének segítése.

 

Forrás: http://www.helyicivil.hu/h/nyirbator-egyesulet-alapitvany

 

 

 

 

 

 

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »

 

Helyi Programok / események

További helyi programok / események »

 

Helyi szolgáltatók

További helyi szolgáltatók »